Catalog


...
cover image of E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

$19.95

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania  AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.                                                                                                     THe                                                                                                                                                   Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS). UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. 

Learn More
cover image of Manuale dello studente Heartsaver® RCP AED eBook

Manuale dello studente Heartsaver® RCP AED eBook

$14.20

L'eBook dello studente Heartsaver RCP AED contiene tutte le informazioni necessarie affinché gli studenti possano superare il corso Heartsaver RCP AED.  Il manuale contiene informazioni sull'uso di RCP e AED negli adulti e nei bambini, sulla RCP per i lattanti e su come aiutare in caso di emergenza potenzialmente letale correlata all'uso di oppioidi.     L'eBook dello studente Heartsaver RCP AED è destinato a essere utilizzato da un solo utente come strumento di riferimento per lo studente prima, durante e dopo il corso.     Altri strumenti includono la scheda promemoria digitale RCP AED per adulti e la scheda promemoria digitale RCP AED per bambini e lattanti, disponibili con l'acquisto dell'eBook dello studente Heartsaver RCP AED.

Learn More
cover image of Manuale per l'istructtore Heartsaver® RCP AED eBook

Manuale per l'istructtore Heartsaver® RCP AED eBook

$45.30

L'eBook Manuale per l'istruttore Heartsaver RCP AED contiene informazioni essenziali e piani delle lezioni che l'istruttore BLS e Heartsaver dell'AHA deve insegnare nei corsi Heartsaver dell'AHA, incluse le versioni per insegnamento interamente in aula e per l'apprendimento integrato. Dal momento che questo strumento è elettronico, non vi sono risorse per l'istruttore (ad esempio, le checklist o gli elenchi delle attrezzature). È possibile accedere elettronicamente a tutte le risorse per l'istruttore dal sito CPRverify all'indirizzo www.CPRverify.org L'eBook Manuale per l'istruttore Heartsaver RCP AED è destinato all'uso da parte degli istruttori BLS e Heartsaver dell'AHA. Ogni istruttore deve disporre della propria copia del Manuale per l'istruttore per insegnare il corso Heartsaver.

Learn More
cover image of Zbiór e-podręczników uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS)

Zbiór e-podręczników uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS)

$47.25

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu.  Można z niego również korzystać podczas pracy klinicznej. Podręcznik zawiera informacje na temat sposobu postępowania w sytuacjach nagłych związanych z układem krążenia, skutecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołu resuscytacyjnego, a także różne przypadki medyczne oraz algorytmy ich leczenia w ramach zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. W tematach ujętych w podręczniku podkreślono wagę ciągłej RKO wysokiej jakości, dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego oraz komunikacji pomiędzy jego członkami. Przedstawiono w nim również systemy opieki, zasady natychmiastowej opieki poresuscytacyjnej, zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych oraz farmakoterapii. Podręcznik daje również uczestnikom dostęp do strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje oraz materiały referencyjne pomagające w pomyślnym ukończeniu kursu.   Do zakupionego e-podręcznika uczestnika kursu ACLS dołączamy pomocnicze narzędzie – zestaw kart referencyjnych ACLS w formie cyfrowej. Jest on odpowiednikiem zestawu kart referencyjnych ACLS w formie papierowej.   UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. 

Learn More
cover image of E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

$37.45

Podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.   W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały dołączone do wersji drukowanej są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (cprverify.org)    UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów BLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs BLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika.

Learn More
cover image of ACLS for Experienced Providers Manual and Resource Text eBook

ACLS for Experienced Providers Manual and Resource Text eBook

$82.50

The ACLS EP Manual and Resource Text eBook is a valuable resource tool for ACLS EP providers and instructors, whether as a part of the ACLS for Experienced Providers (ACLS EP) course or in their everyday practice.

Learn More
cover image of E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

$42.00

E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.     Uwaga: W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (www.cprverify.org)     UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów ACLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs ACLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika (w wersji papierowej lub cyfrowej).

Learn More
cover image of PEARS Digital Reference Card

PEARS Digital Reference Card

$9.50

The AHA’s PEARS Digital Reference Card is a convenient, quick reference tool for healthcare professionals to use during the PEARS Course and in a variety of healthcare settings, and includes the following information:  · Vital Signs in Children  · Pediatric Systematic Approach Summary  · Pediatric Systematic Approach Algorithm  · Identifying Respiratory Emergencies  · Pediatric Management of Respiratory Emergencies Flowchart  · Identifying Circulatory Emergencies (Shock)  · Pediatric Management of Shock Flowchart  · BLS Healthcare Provider Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for the Single Rescuer—2015 Update

Learn More
cover image of PEARS Provider Manual eBook

PEARS Provider Manual eBook

$37.50

The PEARS Provider Manual is for use by a single student as a reference tool pre- and post-course and as a clinical reference.  Topics covered include:                                                                            • Systematic pediatric assessment • Recognition and stabilization of respiratory emergencies • Recognition and stabilization of shock emergencies • Recognition and stabilization of cardiopulmonary arrest • Resuscitation team concept This manual also gives students access to a website containing additional information and reference materials. A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card (product #15-3124), is automatically included with the purchase of the PEARS Provider Manual eBook.

Learn More
cover image of PEARS Instructor Manual eBook

PEARS Instructor Manual eBook

$51.00

The PEARS Instructor Manual eBook includes essential information and Lesson Plans that PALS and PEARS Instructors need to teach the PEARS Course. Upon successful completion of this course, students will be able to:                                                                                                              ·Perform BLS consistent with the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and Emergency  Cardiovascular Care (ECC) · Evaluate a seriously ill or injured child by using the pediatric systematic approach · Apply effective team dynamics · Demonstrate initial stabilization of a seriously ill or injured child, including a child with cardiac arrest, respiratory distress, or shock A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card (product #15-3124), is automatically included with the purchase of the PEARS Instructor Manual eBook. Please note: Because this book is electronic, there are no additional supplementary tools included. All supplementary tools included with the printed version (e.g., Instructor Manual CD) are accessible electronically through the AHA Instructor Network (www.ahainstructornetwork.org). 

Learn More
cover image of PEARS Provider Manual eBook, International English

PEARS Provider Manual eBook, International English

$36.25

The International English (IVE) version of the Pediatric Emergency, Assessment, Recognition, and Stabilization (PEARS)  Provider  Manual is adapted for training outside the United States and Canada. IVE training materials have been updated to include metric units of measure and other references that do not apply to students in the U.S. and Canada.                                                                                                                                                                 The PEARS Provider Manual is for use by a single student as a reference tool pre- and post-course and as a clinical reference.  Topics covered include:                                                                            • Systematic pediatric assessment • Recognition and stabilization of respiratory emergencies • Recognition and stabilization of shock emergencies • Recognition and stabilization of cardiopulmonary arrest • Resuscitation team concept     A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card is automatically included with the purchase of the PEARS Provider Manual eBook. It is the electronic equivalent of the printed PEARS Pocket Reference Card.

Learn More
cover image of PEARS Instructor Manual eBook, International English

PEARS Instructor Manual eBook, International English

$48.85

The International English (IVE) version of the Pediatric Emergency, Assessment, Recognition, and Stabilization (PEARS® )  Instructor Manual is adapted for training outside the United States and Canada. IVE training materials have been updated to include metric units of measure and other references that do not apply to students in the U.S. and Canada.  The IVE PEARS Instructor Manual includes essential information and Lesson Plans that AHA PALS & PEARS  Instructors need to teach the PEARS courses, including full classroom and blended learning versions. Upon successful completion of this course, students will be able to:                                                                                                              · Perform BLS consistent with the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and Emergency  Cardiovascular Care (ECC) · Evaluate a seriously ill or injured child by using the pediatric systematic approach · Apply effective team dynamics · Demonstrate initial stabilization of a seriously ill or injured child, including a child with cardiac arrest, respiratory distress, or shock Please note, because this tool is electronic, there are no separate instructor resources  available  through the eBook store (e.g., rosters, guides.) All instructor resources are accessible electronically through  CPRverify, www.cprverify.org.

Learn More
cover image of Manuale per l'istruttore PALS versione ebook

Manuale per l'istruttore PALS versione ebook

$63.00

Il Manuale per l'istruttore PALS versione ebook è rivolto agli istruttori PALS per l'insegnamento del Corso PALS, del corso di aggiornamento PALS o per la conduzione di sessioni pratiche per il corso PALS HeartCode. Ogni istruttore deve disporre della propria copia del manuale per l'insegnamento del corso PALS.     Trattandosi di uno strumento elettronico, non vi sono risorse separate per l'istruttore nell'eBook Store (ad esempio, checklist e guide).  Tutte le risorse per l'istruttore sono accessibili in modalità elettronica dal sito CPRverify.org. 

Learn More
cover image of PEARS(小児救急 評価・認識・病態安定化)プロバイダーマニュアル (電子書籍)

PEARS(小児救急 評価・認識・病態安定化)プロバイダーマニュアル (電子書籍)

$78.75

『PEARS プロバイダーマニュアル』は,受講者が,コースの前後や臨床の参照ツールとして使用できます。  このマニュアルで扱っているトピックには以下が含まれます:                                                                            • 体系的な小児評価 • 呼吸器系緊急事態の認識と安定化 • ショックによる緊急事態の認識と安定化 • 心肺停止の認識と安定化 • 蘇生チームの概念 本マニュアルは,受講者に,追加の情報や参照物を含む Web サイトへのアクセス情報も提供します。PEARS プロバイダーマニュアル(電子書籍)には,単独の補助ツールである PEARS デジタルポケットリファレンスカードも付属しています。  

Learn More
cover image of Libro del instructor de Valoración, reconocimiento y estabilización de emergencias pediátricas (PEARS) en versión electrónica

Libro del instructor de Valoración, reconocimiento y estabilización de emergencias pediátricas (PEARS) en versión electrónica

$48.30

El Libro del instructor de PEARS en versión electrónica incluye información esencial y planes de lecciones que los instructores de PALS y PEARS necesitan para impartir el curso de PEARS. Tras aprobar el curso, los estudiantes podrán:                                                                                                              ·Realizar SVB/BLS de acuerdo con la actualización de las guías de la AHA de 2015 para RCP y atención cardiovascular de emergencia (ACE) · Evaluar a un niño con enfermedades o lesiones graves mediante el enfoque sistemático pediátrico · Aplicar la dinámica de equipo eficaz · Demostrar la estabilización inicial de un niño con enfermedades o lesiones graves, incluido un niño con paro cardíaco, dificultad respiratoria o shock Tenga en cuenta lo siguiente: como este libro es electrónico, no incluye herramientas suplementarias adicionales. Todas las herramientas suplementarias se encuentran en CPRverify.org.

Learn More