E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

Format : eBook    |    Product Code : 15-2504    |    ISBN 13 : 978-1-61669-530-9

$43.25

Manual

cover image of E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

Supplemental Materials

Description

E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.
 
 
Uwaga: W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (www.cprverify.org)
 
 
UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów ACLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs ACLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika (w wersji papierowej lub cyfrowej).