E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

Format : eBook    |    Product Code : 15-2500    |    ISBN 13 : 978-1-61669-470-8

$38.55

Manual

cover image of E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

Supplemental Materials

Description

Podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.

 

W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały dołączone do wersji drukowanej są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (cprverify.org) 

 

UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów BLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs BLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika.